49th FCBM Conference

17 - 19 December 2021  |  ITC Royal Bengal, Kolkata

FCBM Presidents

V. K. Dewan
(2019-20)
K. Arunachallam
(2018-19)
Pradip Bosmaya
(2017-18)
Greesh Sardana
(2016-17)
N. X. George
(2015-16)
P. S. Shah
(2014-15)
Late Ram Arora
(2013-14)
R. R. Ankola
(2012-13)
Sunil Sethi
(2011-12)
M. R. Gopalchary
(2010-11)
Ram Gopal Agarwala
(2009-10)
Anil Kumar Reddy
(2008-09)
Satish Tyagi
(2007-08)
Kirit B. Doshi
(2006-07)
Manohar Shetty
(2005-06)
Harish Madan
(2004-05)
S. J. Ajmera
(2003-04)
Ashok P. Vyas
(2002-03)
Santosh K. Lath
(2001-02)
Rohit Chopra
(2000-01)
Baldev K. Mehta
(1999-2000)
Devchand Gala
(1998-99)
Ashwin A. Shah
(1997-98)
Deepak Killawala
(1996-97)
Late N. K. Dawar
(1994-95)
Late G. B. Chamaria
(1993-94)
R. Muthaiyah
(1992-93)
A. L. Annamalai
(1991-92)
Pradeep Jain
(1990-91)
M. D. Shah
(1989-90)
M. L. Agarwal
(1988-89)
Satish Kapur
(1987-88)
P. D. Shah
(1986-87)
Late M. L. Mehra
(1985-86)
Late T. R. Batra
(1984-85)
S. S. Kejriwal
(1983-84)
Late M. K. Mehta
(1982-83)
Late S. S. Raju
(1981-82)
Late S. N. Harlalka
(1980-81)
Late S. L. Chaudhry
(1979-80)
Late M. K. Ramasami
(1978-79)
B. A. Shah
(1977-78)
Late A. B. Ajmera
(1976-77) (1995-96)
Late Jaipal Gupta
(1975-76)
Late H. P. Arora
(1974-75)
Late H. B. Ajmera
(1972-74)
Late B. K. Doshi
(1971-72)